Produkty

Nabízíme širokou paletu produktů a služeb v rozsahu licence obchodníka s cennými papíry, včetně investičních fondů, fondy fondů, produktů pravidelného investování a specializovaných investičních produktů

Investiční fondy

World Investment Opportunities Funds (WIOF) - rozsáhlá paleta investičních podfondů zaměřená na maximalizaci výnosu z kapitálu akcionářů prostřednictvím převoditelných cenných papírů. Více informací o WIOF naleznete zde.

World Performance Portfolios (WPP) – nabídka podfondů, které investorům umožňují kontrolovat úroveň rizika investice prostřednictvím strategického přístupu k investici a řízení volatility. Více informací o WPP naleznete zde.

World Strategy Portfolios (WSP) – komplexní paleta investičních podfondů, které investorům umožňují kontrolovat úroveň rizika investice prostřednictvím strategického přístupu k investici a řízení volatility. Více informací o WSP naleznete zde.Portfolio management

Nabídka produktů pravidelného investování Konto života PLUS a LifeFlex byla pro nové klienty ukončena ke dni 31.3.2013.

Konto života PLUS – produkt pravidelného investování, který klientovi umožňuje vybrat si sumu a frekvenci pravidelných investicí a dobu investování. Klienti také získávají ochranu kapitálu prostřednictvím postupného zamykání výnosů. Více informací o Kontě života PLUS naleznete zde.

LifeFlex – produkt pravidelného investování nabízí investorům flexibilní dobu investice, pravidelné nebo jednorázové investice a výběr ze tří investičních strategií, přičemž klienti profitují i z diverzifikace portfolia. Více informací o LifeFlexu naleznete zde.Investiční program

FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb. Umožňuje aktivně se podílet na tvorbě investiční strategie. Více informací o FlexMax Konte naleznete zde.Speciální produkty

Také se angažujeme v poskytovaní specializovaných produktů, mezi které se řadí náš produkt FlexMax, a ve vytváření investičních řešení pro privátních klienty. Náš tým kvalifikovaných a zkušených partnerů a poradců využívá své znalosti o produktech a zkušenosti k vytváření investičních řešení, které dokonale splní potřeby každého klienta.

FlexMax – investiční produkt, který poskytuje přístup k více než 30.000 investičních fondů. FlexMax umožňuje investorovi vytvořit si vlastní portfolio bez nutnosti investovat vysoké sumy nebo obětovat růst kvůli poplatkům. Více informací o FlexMaxu naleznete zde.

Platforma fondů umožňuje investorům jednoduše investovat a držet investice z naší široké palety investičních řešení on-line na jednom místě.