Kontakt

Cornhill Management, o.c.p., a.s.

Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
Bezplatná infolinka: 0800 11 11 44

Funkcia riadenia sťažností
JUDr. Marek Mikuška
complaints@1cornhill.com
Reklamačný poriadok Cornhill Management, o.c.p., a. s.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov
JUDr. Marek Mikuška
dpo@1cornhill.com
Informácia podľa § 15 ods.1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov