O nás

Spoločnosť Cornhill Management, o.c.p., a.s., priekopník v oblasti poskytovania investičných riešení a služieb, garantuje kompletné komunikačné služby medzi zákazníkmi, distribútormi a fondmi na Slovensku a v krajinách Európskej únie.

Spoločnosť vznikla na Slovensku v roku 1999 ako SFM Group a na začiatku vlastnila licenciu na predaj fondov a poistení. Na začiatku sa najskôr sústredila na fondy, predovšetkým na oblasť fondov skupiny, ktoré boli registrované pre verejnú ponuku na Slovensku v roku 2000. Ako spoločnosť rástla, začali sme si uvedomovať svoj potenciál stať sa vedúcou investičnou spoločnosťou v regióne. Rozšírili sme nielen paletu našich služieb, ale posunuli sme sa aj k poskytovaniu investičných produktov. V roku 2008 spoločnosť zmenila svoju právnu formu na akciovú spoločnosť, stala sa administratívnym centrom skupiny a dostala licenciu obchodníka s cennými papiermi, ktorú aktuálne využívame na poskytovanie našej širokej ponuky bežných, špecializovaných a zákazkových investičných produktov.

Na základe tejto licencie naša paleta produktov zahŕňa portfólio manažment, nákup, predaj a manažment cenných papierov, distribúciu investičných fondov a cenných papierov, poskytovanie celosvetovej platformy fondov a komplexný balík služieb pre klientov a distribučné spoločnosti. Zabezpečujeme všetky produktové služby a administráciu, vrátane kompletného marketingu, právnej podpory a podpory back office. Tieto produkty a služby nie sú obmedzené iba na Slovensko, pôsobíme v mnohých krajinách Európskej Únie, kde sme registrovaní v súlade so všetkými špecifickými lokálnymi právnymi predpismi.