Usługi

Oferujemy także szeroki wybór usług dodatkowych, takich jak zarządzanie portfelami, lokalne przedstawicielstwo zagranicznych funduszy inwestycyjnych i usługi agenta transferowego.

Lokalne przedstawicielstwo zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Działamy jako lokalne przedstawicielstwo zagranicznych funduszy inwestycyjnych, świadcząc między innymi usługi tłumaczeniowe i prawne, a także udostępniając informacje o funduszach i obsługę klientów.

Usługi agenta transferowego

Nasz zespół doświadczonych finansistów świadczy kompleksowe usługi agenta transferowego na rzecz klientów.