Produkty

Ponúkame širokú paletu produktov a služieb v rozsahu licencie obchodníka s cennými papiermi, vrátane investičných fondov, fondov fondov, produktov pravidelného investovania a špecializovaných investičných produktov

Investičné fondy

World Investment Opportunities Funds (WIOF) - rozsiahla paleta investičných podfondov zameraná na maximalizáciu výnosu z kapitálu akcionárov prostredníctvom prevoditeľných cenných papierov. Viac informácií o WIOF nájdete tu.

World Performance Portfolios (WPP) – ponuka podfondov, ktoré investorom umožňujú kontrolovať úroveň rizika investície prostredníctvom strategického prístupu k investícii a riadenia volatility. Viac informácií o WPP nájdete tu.

World Strategy Portfolios (WSP) – komplexná paleta investičných podfondov, ktoré investorom umožňujú kontrolovať úroveň rizika investície prostredníctvom strategického prístupu k investícii a riadenia volatility. Viac informácií o WSP nájdete tu.Portfólio manažment

Ponuka produktov pravidelného investovania Konto života PLUS a LifeFlex bola pre nových klientov ukončená ku dňu 31.3.2013.

Konto života PLUS – produkt pravidelného investovania, ktorý klientovi umožňuje vybrať si sumu a frekvenciu pravidelných investícií a dobu investovania. Klienti takisto získavajú ochranu kapitálu prostredníctvom postupného zamykania výnosov. Viac informácií o Konte života PLUS nájdete tu.

LifeFlex – produkt pravidelného investovania ponúka investorom flexibilnú dobu investície, pravidelné alebo jednorazové investície a výber z troch investičných stratégií, pričom klienti získavajú aj vďaka diverzifikácii portfólia. Viac informácií o LifeFlexe nájdete tu.Investičný program

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb. Výberom zo širokej ponuky podielových fondov umožňuje aktívne sa podielať na tvorbe investičnej stratégie. Viac informácií o FlexMax Konte nájdete tu.Špeciálne produkty

Takisto sa angažujeme v poskytovaní špecializovaných produktov, akými sú náš produkt FlexMax a vo vytváraní investičných riešení pre privátnych klientov. Náš tím kvalifikovaných a skúsených partnerov a poradcov využíva svoje dôkladné vedomosti o produktoch a skúsenosti na vytváranie investičných riešení, ktoré dokonale splnia potreby každého klienta.

FlexMax – investičný produkt, ktorý poskytuje prístup ku viac ako 30.000 investičným fondom, FlexMax umožňuje investorovi vytvoriť si vlastné portfólio bez potreby investovať vysoké sumy alebo obetovať rast kvôli poplatkom. Viac informácií o FlexMaxe nájdete tu.

Fondová platforma umožňuje investorom jednoducho investovať a držať investície z našej širokej palety investičných riešení na jednom mieste on-line.