Vitajte

Vitajte na stránke spoločnosti Cornhill Management, o.c.p., a.s.

Poskytujeme investičné produkty šité na mieru prostredníctvom siete špeciálne vyberaných partnerov, ktorí spolupracujú na poskytovaní investičných riešení prispôsobovaných tak, aby zodpovedali profilu každého investora. Širokú paletu našich investičných služieb ponúkame v súlade so smernicou MIFID, zákonom o cenných papieroch a v  rámci EÚ pod jednotným európskym pasom.

Upozornenie

Všetky informácie zverejnené na stránke www.cornhillmanagement.eu sú iba ilustratívne a nereprezentujú ani údaje o  investičných službách dodávaných v minulosti, údaje o simulovaných investičných službách dodávaných v minulosti, ani prognózy o budúcich investičných službách. Informácie zverejnené na stránke www.cornhillmanagement.eu nepredstavujú ponuku na uzavretie zmluvy v súvislosti s investičnými službami, výzvu pre klienta na poskytnutie ponuky, ani reakcie na uvedené informácie. Špecifické daňové požiadavky môžu závisieť od individuálnych okolností klienta a relevantných právnych predpisov, ktoré sa môžu kedykoľvek zmeniť. V prípade ďalších otázok sa prosím obráťte na daňového poradcu. Spoločnosť Cornhill Management, o.c.o., a.s., nezodpovedá za presnosť poskytnutých informácií, ktoré sa môžu kedykoľvek, bez predošlého upozornenia, zmeniť. Poskytovateľ služieb je spoločnosť Cornhill Management, o.c.p., a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 35 771 801, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 4532/B.

Upozornenie