Kontakt

Cornhill Management, o.c.p., a.s.

Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
Bezplatná infolinka: 0800 11 11 44
E-mail:contact@cornhillmanagement.eu

Funkcia riadenia sťažností
Mgr. Júlia Hanová
E-mail: E-mailová adresa je určená len pre priamych klientov investičnej platformy Cornhill Management, o.c.p., a.s. Bratislava, Slovensko.
cp@cornhillmanagement.eu
Reklamačný poriadok Cornhill Management, o.c.p., a.s.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov
JUDr. Marek Mikuška
E-mail: dpo@cornhillmanagement.eu
Informácie o spracúvaní osobných údajov klientov